Biserica Reformată Fortificată

Singura construcție medievală păstrată a orașului este biserica fortificată, reconstruită și extinsă în mai multe faze. În timpul reconstrucției gotice (pe la mijlocul secolului al XVI-lea) a fost construită o biserică cu o singură navă, cu o sacristie legată de peretele de nord al sanctuarului, boltă din teracotă cu nervuri în rețea. Reconstrucțiile sale ulterioare au avut loc după distrugerea făcută de turci și tătari în 1658 și după cutremurul din 1802, în cadrul căror lucrări de reparații nu s-au mai reconstruit bolțile navei, ele fiind substituite cu un tavan. Orga, amplasată în tribuna din partea estică a bisericii, a fost realizată în fabrica Angster din Pécs (1894).

Printre relicvele sale artistice se numără fragmentele picturii murale de pe pereții exteriori de nord și de sud ai navei, consolele cioplite în piatră naturală ale boltei sanctuarului, piatra funerară a lui Ferenc Daczó datată din 1602, ancadramentele ușii din piatră cioplită a intrării de sud și canaturile acesteia.

Din dubla incintă de fortificație de odinioară a bisericii, completată cu șanțuri, până astăzi s-a păstrat doar un zid interior în formă ovală, marcat de gurile de smoală și bastioane, respectiv un turn. Deasupra intrării, în locul turnului de poartă de odinioară se ridică actualul turn clopotniță construit în 1829.

Cimitirul din jurul bisericii adăpostește mormintele unor personalități de seamă, foști prelați și pastori reformați ai orașului.

 

Csáki Árpád

Datare: sec. XVII.

Adresă: Str. Cetății Nr. 1